English   

  ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА
  КЛИНОЗЪБНО СНАЖДАНЕ

   Пресата е предназначена за слепване на детайли , на които
   предварително са направени клиновидни зъби.
   Слепените детайли намират приложение за производство на
   мебели, дограма, слепени греди и др.

   Изработва се във варианти за дължини
   -3м, 4м, 6м и др.


Назад

 

Webmaster: NITOS