English   

  ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА
  КЛИНОЗЪБНО СНАЖДАНЕ

   Пресата е предназначена за слепване на детайли , на които
   предварително са направени клиновидни зъби.
   Слепените детайли намират приложение за производство на
   мебели, дограма, слепени греди и др.

   Дължина на готовите детайли - неограничена


Назад

 

Webmaster: NITOS