English   

  ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА
  ЗА СЛЕПВАНЕ НА ГРЕДИ И ЛАМЕЛИ

   Слепените греди и ламели намират приложение в
   производство на стъклопакетна дограма и в строителството

   Пресата е двустранна с автоматично регулиране на налягането
   Дължина на детайлите за пресоване - 4000 мм, 6000 мм и др.
   Ширина на детайлите за пресоване - до 200 мм
   Обща височина на пресоване - до 800 мм

   Възможност за подаване на топъл въздух, с цел съкращаване времето за пресоване
   Странично притискане на материала-пневматично
   Увеличаване производителноста с 2 тт.


Назад

 

Webmaster: NITOS